8 augusti 2011

Bloglovin

Eftersom jag nu följer en massa bloggar med hjälp av den behändiga bloglovin så har jag tagit bort de bloggar jag följer till vänster.
Since I now follow a lot of blogs through the convenient bloglovin, I have removed my previously followed blogs to the left.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar