21 juli 2014

Ad tendere

Tyvärr somnade min stickblogg garnlek för mer än ett år sedan. Men du kan följa mina kreativa funderingar, experiment och aktiviteter på min facebooksida Ad Tendere

Garnlek startade för snart 10 år sedan. Sidan Ad tendere har delvis fått överta bloggfunktionen och vidgas till att omfatta olika delar av mina textila och textuella intressen som jag ännu kämpar med att knyta samman.

Uttrycket 'ad tendere' är inspirerat av Simone Weil. Med det avsåg hon en speciell etiskt och politiskt relevant form av uppmärksamhet. 

Ad tendere startade egentligen som ett förlag 2002 för att kunna ge ut antologin "om samtal - en nordisk antologi", med 14 bidragsgivare som reflekterar över olika aspekter av temat samtal.

En dröm har varit att kunna ge ut fria filosofiska texter på Ad tendere. Men än mer att utvidga verksamheten till att även omfatta olika former av hållbart och fritt textilt hantverk. Ad tendere är avregistrerad som firma, är nu passivt i skattemening, men kan kanske fortsätta i en friare form - vi får se...


Facebookssidan Ad tendere vill fokusera hållbart, textilt och textuellt, fritt skapande. Där försöker jag komma underfund med vad slags textilt hantverk och textbaserade aktiviteter jag vill ägna mig åt under resten av livet.

Fyllde 70 i juni oich jag har ägnat stor el av våren åt att dekluttera, dvs göra mig av med sådant jag inte kommer att hinna/orka använda.

Har valt bort att skaffa mig stickmaskin, lära mig spinna och väva, men fortsätter sy, sticka, virka och torrfilta och reflekterar gärna över det textila i en eller annan berättelse. Gick förra sommaren en kurs i fritt broderi i Skåne för Henriette Ousbäck och kommer att gå en till i september på Kreta

Med det fria broderiet som jag vill försöka lära mig/återlära mig vill jag kunna skapa textila berättelser 

Samtidigt vill jag kombinera de textila färdigheter jag redan äger med stygnträning och då gärna med återbrukat material som i senaste inlägget där jag återbrukar en gammal, skör scarf m.h.a. min filtmaskin o broderi. Ska bli en väska.  Men det är alltså berättelserna jag vill komma till. 

Välkommen att gilla sidan Ad tendere!